Functionaries

Name Position
Smt. Shubha Bahan Secretary
Shri. Vimal Kumar Singh Manager (Banwasi Seva Ashram)
Smt. Neera Devi Head (Women Empowerment)
Shri. Shivsharan Singh Head (Agriculture & Central Store)
Shri. Ramshakal Head (Animal Husbandry)
Shri. Rambaran Yadav Head (Animal Husbandry)
Shri. Lalbahadur Bhai Head (Khadi and Village Industries)
Dr. Vibha Agustine Head (Health and Medical Care)
Shri. Jagan Narayan Head (Environmental Health)
Shri. Ramprakash Head (Ashram Mess)
Shri. Kewala Prasad Dubey Head (Village Development and Village Self-Rule)
Shri. Hridaynaranbhai Accountant BSA