Governing Body

Name Position Occupation Address
Shri. Ajay Shekhar President Social Worker Former Mayor, Ravartsangaj, Sonbhadra
Shri. Chandan Pal Vice-President Social Worker Secretary Kasturva Bhavan, Sarvoday Park PO. Guliya, Janpad-Habda, West Bangal Pin- 711302
Sushri. Shubha Bahan Member and Secretary Social Worker Banwasi Seva Ashram, Govindpur, Sonbhadra
Dr. K.K. Mukherji Member Social Worker Gram Nyojan Kendra, Adhyatmik Nagar, Dasana, Gaziyabad (U.P.) 201302
Shri. Rohtash Raghuvanshi Member Social Worker Sankat Mochan Mandir, MirzapurH D 86, ADA Colony Nainee AIlahbad Pin- 211008
Shri. Ramanarayan Bhai Member Social Worker Banvasi Seva Ashram, Govindpur, Sonbhadra
Sushri. Taramani Ray Member Social Worker Kasturba Gandhi National Smarak Trust, pasana, via Meja Korava AIlahbad
Shri. Omkar Nath Bhushan Member Social Worker Banwasi Seva Ashram, Govindpur, Sonbhadra
Shri. Ranglal Bhai Member Farmer Village dahkudandi, Post Kota, Sonbhadra (U.P.)
Prof. Sachin Patwardhan Member Professor Department Chemical Engineering IIT Bombay Powai Bombay 400076
Smt. Shobhana Radhakrishan Member Social 13/88, C-4/8 Janakpuri New Delhi – 110058
Smt. Nazama Khatun Representative Bunkar Banwasi Seva Ashram, Babhani, Sonbhadra
Smt. Chameli Devi Representative Kattin Banwasi Seva Ashram, Govindpur, Sonbhadra